Co się stanie po złożeniu zgłoszenia?

Twoje zgłoszenie w sposób automatyczny zostaje przydzielone do opiekuna właściwego dla danej firmy/kategorii której dotyczy zgłoszenie. Następnie jest analizowane i po ustalaniu ,że  zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa,??

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
1
Kategoria: