Czy jako sygnalista jestem chroniony?

Zgodnie z Ustawą nr.... sygnalista/Zgłaszający   podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. 

Zakres ochrony szczegółowo reguluje rozdział drugi załączonej ustawy.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
2
Kategoria: